Menu Close

Tag: เที่ยวเมืองกาญจน์

5 น้ำตากที่ห้ามพลาดในการท่องเที่ยวกาญจนบุรี

เที่ยวกาญจนบุรี

กาญจนบุรีถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีธรรมชาติอันสวยงามและสมบูรณ์ของไทย โดยเฉพาะแหล่งน้ำตกตามธรรมชาติที่ถือว่ามีความสวยเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ ดังนั้นเมื่อไปท่องเที่ยวกาญจนบุรีแล้ว การเที่ยวน้ำตกถือว่าจะพลาดไม่ได้ ซึ่งน้ำตกที่แนะนำว่าต้องไปคือ 1.น้ำตกเอราวัณหรือน้ำตกสะด่องม่องลาย ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีความสูงทั้งหมด 7 ชั้น ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ 1,500 เมตร 2.น้ำตกไทรโยคใหญ่ ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงามและมีชะง่อนหินที่สร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่พบเห็น 3.น้ำตกไทรโยคน้อย หรือ น้ำตกเขาพัง โ ถึงแม้จะเป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากน้ำผุดบนภูเขา แต่ก็เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงที่ตกจากหน้าผาหินปูที่มีความสูง…